Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 141

Een serie artikelen van en over leden met hun klassieke Porsches 911 en 912, veelal overgenomen vanuit eerdere publicaties in ons clubmagazine 911.912. De artikelen zijn in chronologische volgorde van verschijnen geplaatst en zijn inhoudelijk niet geactualiseerd.