Skip to main content

Woensdag, 26. December 2018 - Woensdag, 26. December 2018

Circuitpark Zandvoort

Anti Kerst Verveling 2018
2e kerstdag

Ook dit jaar kunt u op 2e kerstdag uw Porsche uitlaten in de Zandvoortse duinen. Ons inziens altijd een leuke mogelijkheid om uit te waaien aan de Nederlandse kust. Uiteraard zijn ook kijkers van harte welkom.

Programma
11:00 uur:  opening inschrijving in Mickey’s Bar op het Circuit Park Zandvoort
11:50 uur: sluiting eerste inschrijving
12:00 uur:  de eerste groep zal gaan rijden
12:30 uur: opening 2e inschrijving voor de laatkomers
16:00 uur:  sluiting van de baan.
Na 16:00 uur kunnen we gezamenlijk, onder het genot van een aperitiefje, afsluiten waarna je, indien nodig, weer op tijd bij familie of vrienden aanwezig kunt zijn voor het diner.

Informatie voor deelname:
Deelname aan het vrij rijden geschiedt geheel op eigen risico. Genodigden zijn alle leden van de Nederlandse Porsche clubs. Iedereen die deelneemt dient vooraf de vrijwaring in te vullen en te ondertekenen bij de organisatie.
Voordat we de baan op gaan krijg je stickers die duidelijk zichtbaar op de auto aangebracht dienen te worden conform de instructie. We rijden in principe in groepen.
Alleen Porsches mogen rijden. De groepen rijden om de beurt, telkens gedurende 30 minuten.
Bestuurder en eventuele dubbelstarter vallen in dezelfde groep qua ervaring (de minst ervarene is bepalend, dit ter beoordeling van de sportcommissaris van de NPC). Voorafgaand aan het rijden wordt een briefing gehouden. Iedere deelnemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.
Deelnemers kunnen worden ingedeeld in groepen o.b.v  rijervaring.  
LET OP: schade aan de auto of aan de baan zijn voor eigen rekening.

Veiligheid:
In verband met de veiligheid moeten de volgende noodzakelijke regels in acht genomen worden:
Elke inzittende is verplicht een helm te dragen en in de gordels te zitten.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar is het niet toegestaan in de auto mee te rijden. 

Kosten
Vanaf 1 november tot en met 30 november  € 250,00
Vanaf 1 december € 300,00
De kosten voor dit sportieve en gezellige evenement dienen voor de sluitingsdatum te zijn voldaan. Inschrijving sluit 17 december 2016.
LET OP: wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, kunnen wij je niet toelaten op het circuit.
Je  kunt middels Ideal betalen of je ontvangt een factuur. De betaling dient voor de sluitdatum te zijn voldaan. De betaling kan worden uitgevoerd t.n.v. De Nederlandse Porsche Club, Rabobank Wateringen, Rekeningnummer 39.56.69.936, omschrijving Anti Kerst Verveling.
In tegenstelling tot andere jaren krijg je geen korting als je op de dag zelf nog inschrijft maar zul je € 350,00 dienen af te rekenen. Om een dergelijk evenement tot een succes te maken hebben we “vooraf” inschrijvingen nodig die het aangaan van de financiële verplichtingen mogelijk maken.

Afzeggingen
Persoonlijk doorgeven aan evenementen@nederlandse-porsche-club.nl (eventuele kosten die op ons verhaald zijn worden aan je doorberekend!)

Inschrijven:
Inschrijven via de website: www.nederlandse-porsche-club.nl Inloggen met naam en wachtwoord. Kiezen voor het juiste evenement en de gevraagde gegevens invullen. Betalen via Ideal.
Niet leden via email: evenementen@nederlandse-porsche-club.nl